Seljadalsnáma eða ekki?

Hvar er Seljadalsnáma? Hún er í Þormóðsdal skammt fyrir ofan Hafravatn.
Náman var starfrækt frá 1985 til 2016 samkvæmt samningi Mosfellsbæjar
sem landeiganda og Reykjavíkurborgar f.h. Malbikunarstöðvar borgarinnar. Malbikunarstöðin vann steinefni úr námunni til að nota í malbik.

Til að opna námuna aftur þarf að fara fram mat á umhverfisáhrifum.

Þetta hefur helst gerst eftir 2016:

Júní 2017

Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykkir að heimila umhverfissviði bæjarins að hefja vinnu við gerð matsáætlunar (mat á umhverfisáhrifum) vegna Seljadalsnámu.

Júlí 2020

Skipulagsnefnd, lögð fram til kynningar drög að tillögu um matsáætlun (mat á umhverfisáhrifum) fyrir efnistöku í Seljadalsnámu sem unnin er af verkfræðistofunni Eflu dags. 29.06.2020.

Sept. 2020

Skipulagsnefnd, lögð er fram til afgreiðslu drög að tillögu að matsáætlun (mati á umhverfisáhrifum) sem senda skal Skipulagsstofnun.

Skipulagsstofnun fær tillöguna nú til athugar og mun stofnunin skoða hvort tillagan uppfylli formsatriði og að óbreyttu auglýsir hana. Í því auglýsingaferli er fá hagsmunaaðilar og almenningur tækifæri til að koma að athugasemdum sínum.

Það er fyrst þegar öll þessi formsatriði eru að baki, sem hér eru aðeins í grófum dráttum tíunduð, að Mosfellsbær tekur afstöðu til þess hvort opna eigi Seljadalsnámu að nýju eða ekki.

Vinir Mosfellsbæjar áttu ekki aðild að bæjarstórn Mosfellsbæjar þegar ákvörðun var tekin um að hefja það ferli sem lýst er hér að ofan. Fulltrúar Vina Mosfellsbæjar í skipulagsnefnd sátu hjá við afgreiðslu skipulagsnefndar í júlí og september sl. en munu taka afstöðu þegar og ef til þess kemur að tillaga um opnun námunnar kemur fram. Afstaða Vina Mosfellsbæjar verður þá byggð á lokaniðurstöðu skýrslu um matsáætlun, þeim athugasemdum sem hafa komið og munu etv. koma fram á síðari stigum o.fl.

Af mörgu er að hyggja áður en svo stór ákvörðun kann að verða tekin. Náttúran og nærumhverfi íbúa í Mosfellsbæ skipta þar máli.

Hér má sjá drög að tillögu að matsáætlun:

https://www.efla.is/media/umhverfismat/Seljadalsnama-Drog-ad-kynningu-29.07.2020.pdf


Margrét Guðjónsdóttir varabæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar
Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar